Clean. Safe & Sound

SoundForceOne BV (SF1) is een adviesbureau gespecialiseerd in akoestiek, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. Wij helpen overheden, bedrijven, projectontwikkelaars en adviesbureaus met specialistisch onderzoek in het kader van bestemmingsplannen en vergunningen. Dit doen wij projectmatig of via detachering.

Ons projectteam handelt snel, flexibel en professioneel. Of het nu gaat om het opstellen van beleid of een technisch onderzoek. Projectontwikkelaars helpen wij bij planvorming en het bedrijfsleven bij vergunningaanvragen door advisering en de nodige onderzoeken aan te leveren. Tevens werken wij samen met andere freelance adviseurs en projectleiders aan interessante projecten.

Naast vanzelfsprekende deskundigheid onderscheid SoundForceOne zich door een persoonlijke, praktische, toegankelijke en vlotte werkwijze met een goed oog voor de wensen van opdrachtgevers.

Projecten