Terug

Saneringsproject Utrecht

Wat?

Saneringsproject geluid regio Utrecht.

Omschrijving

Diverse gemeenten hebben in 1986, bij het van kracht worden van de Wet geluidhinder, woningen op een zogenaamde saneringslijst gezet. Deze woningen ondervinden een te hoge als gevolg van wegverkeerslawaai.

Vanwege deze overschrijdingen geven veel gemeenten opdracht deze woningen te onderzoeken en te kijken of aanvullende gevelisolatie noodzakelijk is. Dit onderzoek is erop gericht om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijk gestelde binnenwaarde voor geluid.
Om de eventuele maatregelen uit te kunnen voeren (bv. dubbel glas, kierdichting, isolatie) heeft de overheid voor de te saneren woningen subsidie vrijgemaakt.

SoundForceOne voert de regie over dit onderzoek en hanteert daarbij de volgende stappen:
– Informeren en voorlichten bewoners
– Inventarisatie woningen
– Aanbesteding eventuele maatregelen
– Uitvoering eventuele maatregelen

Opdrachtgever

Omgevingsdienst Regio Utrecht

Jaar

2016