Terug

Stikstofdepositie Betoncentrale

Wat?

Onderzoek stikstofdepositie Betoncentrale Twenthe.

Omschrijving

In het kader van de Natuurbeschermingswet heeft SF1 in opdracht van de betoncentrale Twenthe het verzoek gekregen om een onderzoek uit te voeren naar stikstofdepositie.
Als gevolg van een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering en een vergunningaanvraag heeft het bevoegd gezag daarom gevraagd.
Het meest nabij gelegen natuurgebied waar een toets aan de orde is, is het Heideterrein Twickel. De voor stikstofdepositie relevante activiteiten zijn het gebruik van shovels, vrachtwagenbewegingen, laden en lossen van schepen, de loskraan van de technische dienst voor het onderhoud van voertuigen en warmtevoorzieningen. Wanneer uit de berekeningen blijkt dat de depositie significant is, dan is een natuurtoets nodig om te bepalen of de depositie gevolgen heeft voor de aanwezige flora en fauna. Voor dergelijke natuurtoetsen werkt SF1 samen met Ecotierra.

Opdrachtgever

Betoncentrale Twenthe

Jaar

2016