Terug

Akoestisch onderzoek Gorinchem

Wat?

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai woningbouwplan Gorinchem.

Omschrijving

In opdracht van Advicus heeft SF1 een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de realisatie van een woningbouwplan (8 grondgebonden woningen) in Gorinchem. Nabij het plangebied liggen een aantal verkeersgerelateerde en gezoneerde geluidsbronnen die het plangebied belasten zoals de A15 lokale wegen en verschillen spoortrajecten (waaronder de Betuwelijn). De berekende gevelbelasting is getoetst aan de wettelijke grenswaarden en het lokale geluidbeleid. Hieruit bleek sprake te zijn van een overschrijding van de voorkeurswaarde uit de Wet geluidhinder. Veel gebruikte voorwaarden om een overschrijding van voorkeurswaarde toe te staan is ervoor te zorgen dat de woningen een geluidluwe gevel en een geluidluwe tuin of balkon krijgen. SF1 heeft in het onderzoek een aantal (ontwerp)maatregelen aangedragen waardoor dit haalbaar is gebleken.

Opdrachtgever

Advicus

Jaar

2016