Terug

Akoestisch onderzoek A44

Wat?

Akoestisch onderzoek en geluidsmetingen A44 te Sassenheim gemeente Teylingen.

Omschrijving

In opdracht van de Omgevingsdienst West-Holland heeft SF1 begin 2016 is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om ter hoogte van Sassenheim de geluidbelasting te meten en te berekenen als gevolg van de A44 en de spoorlijn Leiden-Schiphol. De gemeente Teylingen ontving aanhoudende klachten over het verkeerslawaai afkomstig van de A44 en het railverkeerslawaai afkomstig van traject Leiden-Schiphol. De klachten komen vooral uit het dorp Sassenheim dat aan de noordkant van de A44 is gelegen. Als gevolg van een discussie in de gemeenteraad van de gemeente is besloten de geluidbelasting nader te laten onderzoeken.

Uit het onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting als gevolg van de A44 ter hoogte van Sassenheim in het jaar 2014, 2015 en (tot zover) 2016 lager was dan de vastgestelde

Voor 2015 en 2016 bleek het verschil met het vastgestelde plafond niet groot te zijn. Uit het monitoringsverslag van de Rijkswaterstaat is dat nu ook gebleken. Op (korte) termijn zullen maatregelen nodig zijn om aan de plafonds te blijven voldoen.

Zie artikel in deTeylinger “Geluidsoverlast A44 blijft op de politieke agenda”, 6 juli 2016

Opdrachtgever

Gemeente Teylingen

Jaar

2016