Informatie over Gevelisolatie

Wat gebeurt er bij een gevelisolatie onderzoek?

In 1986 heeft de overheid een groot aantal woningen op de zogenaamde saneringslijst gezet. Dit is gebeurt bij het van kracht worden van de Wet Geluidhinder. Dit bekent dat deze woningen een te hoge geluidbelasting ondervinden als gevolg van wegverkeerslawaai. Een gevelisolatieonderzoek is erop gericht dat binnen deze woningen wordt voldaan aan de wettelijk gestelde binnenwaarde voor geluid.

Mocht uit dit onderzoek blijken dat het geluidniveau in uw woning te hoog is, dan kan uw woning tegen geluid worden geìˆsoleerd. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het aanbrengen van dubbel glas, het dichten van kieren of het aanbrengen van geluiddempende ventilatie.

Tijdens dit onderzoek verzamelen we diverse gegevens over de te onderzoeken woningen, bijvoorbeeld:

Samengevat bevat het onderzoek de volgende stappen:

Indien akkoord bevonden door de bewoner worden voorgestelde maatregelen uitgevoerd.

U kunt deze informatie ook downloaden