Over SFO

SoundForceOne BV (SF1) is een adviesbureau gespecialiseerd in akoestisch onderzoek, luchtkwaliteit, externe veiligheid en stikstofdepositie. Wij helpen overheden, bedrijven, projectontwikkelaars en adviesbureaus met specialistisch onderzoek in het kader van bestemmingsplannen en vergunningen. Dit doen wij projectmatig of via detachering.

Ons projectteam handelt snel, flexibel en professioneel. Of het nu gaat om het opstellen van beleid of een technisch onderzoek. Projectontwikkelaars helpen wij bij planvorming en het bedrijfsleven bij vergunningaanvragen (i.h.k.v. Wet milieubeheer, Wet Geluidhinder , Wro en Wabo) door advisering en de nodige onderzoeken aan te leveren. Tevens werken wij samen met andere freelance adviseurs en projectleiders aan interessante projecten.

Naast vanzelfsprekende deskundigheid onderscheid SoundForceOne zich door een persoonlijke, praktische, toegankelijke en vlotte werkwijze met een goed oog voor de wensen van opdrachtgevers.

Loods570

SF1 houdt kantoor in Loods570 in het Havenkwartier in Deventer. Een unieke werkplek voor zelfstandige ondernemers in Deventer. Een loods vol ideeën, inspiratie en ervaring. Een plek waar je mede-ondernemers als collega’s hebt. Een geweldige ruimte om in te werken, in de ruimste zin van het woord.

www.loods570.nl
www.havenkwartierdeventer.com

Samenwerkende geluidadviseurs n4o

SF1 heeft sinds kort akoestische en overige expertises gebundeld in het samenwerkingsverband n4o. Hierin werkt SF1 samen met Surroundconsult, ERMilieu & planelogie en Geluidrapport.nl aan leefomgevingsvraagstukken om elkaar te ondersteunen, grenzen te verleggen en hoogwaardig advies te geven.